חיפוש באתר

מנהלים לינאריים הם ... מפקחים לינאריים ופונקציונליים

לכל ארגון יש ארגון משלומבנה, שהוא מסגרת שבמסגרתה נפתרות שאלות על חלוקת המשימות, השימוש במשאבי החברה ותיאום עבודת היחידות הקיימות.

גורמים המשפיעים על היווצרות המבנה הארגוני

 • גודל הארגון. לארגונים גדולים יש מבנה סובסטורדינג מורכב יותר מאשר קטן, שבו מנהל אחד מספיק כדי לנהל.
 • גיל הארגון. בכל שנה המבנה של הארגון הופך מסובך יותר.
 • אסטרטגיה ויעדים. השפעה מהותית ניתנת על ידי המטרות והמטלות המונחות לפני הראש והכפופים.
 • הצוות. המבנה הארגוני תלוי בתכונות המנהיגות ובפעילויות של כל עובד.
 • כיוון החברה.מיזם המספק שירות אחד (למשל, ספרית) יש רק מנהל אחד לארגן עבודה רגילה, אבל עבור מפעל גדול המייצר מספר סוגים של מוצרים, מבנה ארגוני מורכב יותר יש צורך.
 • תרבות וסביבה. תרבות ומנטליות לאומית.
 • סגנון ניהול. זה קורה סמכותי או דמוקרטי.

מנהיגים לינאריים הם

תיאור תמציתי של מבנים ארגוניים

 • ליניארי - יש ישיראת השפעתו של המנהיג על הכפופים לו. הוא מופקד על כל הפונקציות לנהל את הפעילות של המשרד. הראש במבנים הקו עונה באופן עצמאי על כל השאלות הנוגעות לעבודה היצרנית של הקישורים של המערכת.
 • פונקציונלית - היא מאופיינת בכפיפותמנהלים פונקציונליים של ליניארי, אשר מופקדת עם הניהול הכולל של הארגון. בנוסף, הוא אחראי לכל ההחלטות. יש התמחות של מנהלים פונקציונליים בהתאם לפונקציות הניהול שהם מבצעים.
 • לינארי פונקציונלי (ליניארית המטה). מבנה זה מאופיין בכך שלעובדים יש מנהלים לינאריים ותפקודיים. העבודה הראשונה על עקרון אחדות הפיקוד. האחרון מנהל את עבודת המחלקות. המשימות העיקריות מתבצעות על ידי מנהלי היחידות הלינאריות-תפקודיות, הכפופות למפקד הלינארי הראשי.
 • מטריקס - מנהל הפרויקט יכול לנהל את הכפופים לכל מחלקה. לאחר השלמת הפרויקט, חוזרים המבצעים ליחידותיהם.

ראש במבנים לינאריים

תן לנו לשקול ביתר פירוט מי מנהלים לינאריים הם, מה פונקציות ומשימות מוקצים להם. נדון גם בחסרונות ובחסרונות של עבודתו של מבנה ארגוני זה.

מנהלים לינאריים: המהות

מנהלים בכירים הם מנהלים.ארגונים או מחלקות העוסקים בפעילות העיקרית של המיזם. הם אחראים למימוש המטרות שהחברה פונה.

מנהלי הקו הם דומיננטייםארגונים. את המידע הדרוש מסופק להם על ידי הכפופים הישירים. על בסיס זה, הם מקבלים החלטות ולתת את ההוראות המתאימות.

פונקציות מנהל הקו

בארגון לינארי תפקודימבנה הראש הליניארי משחק תפקיד שונה במקצת. סמכותו מוגבלת לקבלת החלטות. כלומר, מנהלי הקו הם ראשי עבודה על עקרונות אחדות הפיקוד, אבל המנהלים לבצע משימות עבור פונקציות בודדות. כתוצאה מכך, איכות ההחלטות שנעשו השתפרה באופן משמעותי, כי הבוס הראשי לא צריך ללכת בעקבות ראשי המחלקות.

פונקציות מנהל הקו

 • קביעת המטרות והמטרות העיקריות של הארגון ומעקב אחר ביצוען.
 • יצירת צוות יעיל: הם מעריכים את הפרודוקטיביות של כוח אדם, משתתפים בבחירת מועמדים לעובדים חדשים, מנהלים ראיונות, מקבלים החלטות על פיטורין, מתכננים לקבוע לוח זמנים.
 • בקרת משמעת עובד.
 • • פיתוח צוות, הכשרה, עידוד וענישה.
 • מוטיבציה של העובד, הערכת ביצועים של כל אדם.
 • גיבוש ותחזוקה של תרבות ארגונית, פתרון סכסוכים.

ראשי יחידות פונקציונליות לינאריות

משימות ניהול קו

 • סיוע לחברה בהשגת מטרותיה.
 • חפש ארגון עם עובדים מוסמכים המעוניינים לעבוד על התוצאה.
 • שימוש יעיל בידע וניסיון של עובדים.
 • שיפור מערכת המוטיבציה.
 • שיפור של מערכת אימון צוות, פיתוח מקצועי בזמן.
 • יצירת אקלים נוח בארגון.
 • תכנון מבצעים ותגמולים אחרים.
 • הפעלת פעילות יצירתית של עובדים.
 • מביאים לשלמות את השיטות של הערכת ביצועי כוח אדם.
 • יצירת תנאי עבודה הוגנים לעובדים.

משימות ניהול קו

קריטריונים לביצועים של מנהל הקו

לא כל הבוס יכול להיות מנהיג ראוי. עבודה יעילה על הארגון של החברה היא עבודה יומיומית. ראשי לינאריים הם אנשים עם יכולות מסוימות. האפקטיביות שלהם ניתן להעריך באמצעות הפרמטרים הבאים:

 • תוצאת הפעילות העיקרית של הארגון.
 • הנוכחות של הרשויות המוטיבציה המתאימה. הראש צריך לשמור באופן קבוע ולפתח את הרצון לעבוד על.
 • פיתוח יכולת עבודה עם צוות. ראש צריך לשאוף להבין את הדקויות של הנהלת העובדים של הארגון שלו או היחידה שהופקדו לו.
 • היכולת ליצור מחויבות כפופה למטרה מרכזית משותפת.

היכולת העיקרית של הראש, הבטחת תפקוד יעיל של הארגון

 • ניסיון מקצועי משמעותי (מיומנויות ויכולות בפתרון משימות מקצועיות שונות).
 • מנהיגות (מסייע ליצור צוות הגון לעורר אותו כדי להשיג את המטרה).
 • תקשורת יעילה אינטראקציה עם העובדים (יכול לטעון את נקודת המבט שלהם נכונה את המחשבות שלהם).
 • תכנון ותיאום של עבודה (התכנון הוא חיוני כדי להשיג תוצאה טובה).

מנהלים לינאריים ופונקציונליים

הטבות המאפיינות מבנה ארגוני ליניארי

 • אחדות הכפיפות (כל העובדים כפופים לבוס אחד);
 • אחריות מלאה של כל עובד בהתאם למקום עבודתם.
 • הפשטות של המערכת, שכן כל הכוחות והאחריות מופצים בבירור.
 • ההחלטות נעשות מיד.
 • יצירת המשמעת הנדרשת בצוות.

החסרונות של מבנה ארגוני לינארי

 • מנהל הקו אינו יכול להיות מוסמך בכל התחומים.
 • קשיחות המערכת והקושי בהתאמתה לתנאים משתנים.
 • מכוון לכמות קטנה של מידע המועבר בין רמות ההיררכיה.
 • הגבלה ביוזמה של עובדים של רמות נמוכות יותר.
 • ככל שעולה הייצור, מתעוררים קשיים בחלוקת העבודה.

אז, מנהלי הקו הם הקישור העיקרי.המבנה הליניארי של הארגון, המופקד על המשימה להשגת מטרתו העיקרית של הארגון ומי אחראי על ביצוע המשימות. מצד אחד, מערכת כזו מפשטת מאוד את הניהול של הארגון, מצד שני, היא מעכבת את הפיתוח שלה ואינה מאפשרת לו להסתגל במהירות לתנאים סביבתיים משתנים.

 • דירוג: • הוסף תגובה