חיפוש באתר

ניתוח שוק המכירות

עבור כל יזם יחיד,חברה קטנה תאגיד ענק, חשוב מאוד לנהל הליך שנקרא "ניתוח של השוק למכירת מוצרים." מחקר כזה מאפשר לחברות אשר רק מתחיל לעשות עסקים כראוי כדי להעריך את מצב השוק, לחזות את המגמות של הפיתוח שלה, כדי לחשב את נפח המכירות אפשרי לנתח את הפעילות של המתחרים. כל האמור לעיל חשוב כדי להבטיח את הצמיחה המהירה של החברה, וגם מאפשר הנחת היסודות כי בעתיד יאפשר ניהול יעיל ערוץ. באשר לחברות שקיימו זמן רב ומוצלח בשוק, ניתוח שוק המכירות מסייע להן לתכנן את פעילותן ולהתחרות בהצלחה עם שחקני שוק אחרים. כדי לאשר את החשיבות של ביצוע ניתוח שוק, אנו רק לציין כי רשתות הסחר הפדרלי להשקיע סכומי עתק של כסף על מחקר כזה, וזה נעשה כל הזמן.

לפיכך, הניתוח של שוק המכירות הוא מרכיב חיוני להצלחה, וכיצד לנהל את זה כראוי יהיה מתואר להלן. ניתוח שוק המכירות מתבצע במספר שלבים:

  1. הרעיון של מחקר מפותח: מטרות נקבעות, הגדרת המשימות מתבצעת, ומערכת של אינדיקטורים הערכה מפותחת.
  2. המיקום הנוכחי נקבע תחילההמיזם שעבורו מתבצע הניתוח, בשוק. אנו שוקלים את האופציות לבחירת פרק הזמן שבו תתבצע הקידום, נבחנים היתרונות והחסרונות של מיקום המפעל, יבוצע ניתוח של התנאים הספציפיים שבהם יבוצעו קניה או השכרה של המקרקעין. בניתוח, יש לקחת בחשבון את ממדי החדר, כמו גם את הציוד והציוד המיועד לשימוש.
  3. השלב השלישי של הניתוח הוא השיקול שלמגוון המוצרים שיוחסנו במחסני החברה בעת פתיחתו. חשוב כאן כדי להבין את האפשרויות להרחבת נוספת של מלאי המחסן, כמו גם מבחר.
  4. הערכה של מערכת היחסים התחרותיתמתעוררות בהכרח במהלך הפעילות. כאן חשוב לגלות כמה מתחרים חזקים נמצאים בתחום הפעילות שנבחר על ידי הארגון, מה האסטרטגיה שלהם לשיווק, אם אפשר לשתף איתם פעולה.
  5. איסוף מידע על פוטנציאלצרכנים של המוצרים המוצעים. כשיטות לקבלת נתונים ראשוניים על הצרכנים, ניתן לבחור תצפית, תקשורת אישית, ניסוי וסקר. לאחר איסוף המידע הראשי, תוכל לזהות קבוצה של לקוחות, אשר יהיו ממוקדים עבור מוצרים או שירותים מסוימים. הלקוחות צריכים להפריד בין הקבוצות, לזהות את הצרכים של כל קבוצה, ולפתח דרכים לענות על צרכים אלה.
  6. הגורמים המשפיעיםלהגדיל או להקטין את כוח הקנייה, אשר הוכיח על ידי קבוצות עיקריות של לקוחות. גורמים אלו מסייעים לתאר את התנהגות הלקוח ואת מכירות התוכנית.
  7. קח בחשבון את הסביבה החיצונית, או ליתר דיוק את הגורמים שלה,המיוצגת על ידי כלכלי, פוליטי, תרבותי וכו ' גורמים אלה יכולים לשנות את מצב השוק במשך שנתיים עד שלוש שנים, וזה חשוב מאוד להתחיל כל עסק.
  8. ניתוח של דרכים אפשריות לקידוםסחורות או שירותים לשוק, כמו גם ערוצי הפצה, דרכים לעורר אותו. מתפתחת אסטרטגיה לפיה יבוצע קמפיין פרסומי.

כל התוצאות שהושגו במהלך הניתוח,יש להביא יחד - התוצאה תהיה דו"ח אנליטי. כמו כן יש לכלול את תוצאות הניתוח בתכנית העסקית - זה נותן לך את ההזדמנות להעריך את הסיכונים, כמו גם לפתח דרכים לצמצם אותם.

  • דירוג:  • הוסף תגובה