חיפוש באתר

ביואתיקה היא ... עקרונות ונושאי ביו-אתיקה. ביואתיקה ברוסיה

כל תחום של פעילות אנושית מקצועית מתאים לאתיקה המקצועית שלו. במקרה זה, לכולם יש תכונות ספציפיות מסוימות.

האתיקה היא דיסציפלינה העוסקת במוסרבצד ההתנהגות האנושית. המחקר שלה מציג בפנינו את כל מגוון הנורמות והקשרים בין בני האדם. כל מיני אתיקה מקצועית הם כללים מסוימים. הם רואים את הסדר ואת דפוסי הרגולציה הפנימית של אדם. אידיאלים אתיים משמשים בסיס לכך. אחד הסוגים של משמעת זו נוגע לתחום הרפואי.

אתיקה רפואית

דוקטרינה זו מכניסה אותנו למוסר הגבוה הזההדימוי שאדם חייב להחזיק בידיו את חיי המטופלים שלו. עד כה, כל הכללים הבסיסיים של משמעת זו כלולים במסמך הנקרא "הקוד האתי של דוקטור רוסי". הוא אומץ בשנת 1994. האתיקה המסורתית של הרופא נועדה לטפל בסוגיות של איכויות אישיות ויחסים בין הרופא למטופל.

ביואתיקה

החיים אינם עומדים.בשלב הנוכחי של התפתחות החברה, נוצר צורך ליצור צורה מסוימת של אתיקה רפואית מקצועית. דוקטרינה זו נועדה לשרטט את הגבולות המותרים שבהם מותר למניפולציה של חיי אדם ומוות. כל המעשים האלה חייבים בהחלט לשמור על המוסר והבריאות של המטופל. וכאן הביו-אתיקה באה להגן על חיי האדם.

היסטוריה של התפתחות

ביואתיקה היא תופעה מורכבת המתרחשת בתרבות מודרנית. הוא הופיע בארה"ב בשנות ה -60 וה -70 של המאה הקודמת. המונח "ביו-אתיקה" הוצע על ידי האונקולוג האמריקאי פוטר ב -1970. הוא היה זה שדחק ברופאים וביולוגים לאחד את מאמציהם כדי להבטיח תנאי מחיה נאותים לאנשים. לדברי פוטר, הביו-אתיקה אינה רק מדע הישרדות. זוהי חוכמה חדשה, המשלבת את הידע של התעשייה הביולוגית והערכים האנושיים הקיימים.

ביואתיקה היא
באשר למונח "ביו-אתיקה", המושג,ליתר דיוק, התוכן שלה, לאחר זמן מה השתנה באופן משמעותי. מחקרים בין-תחומיים בבעיות מוסריות, אנתרופולוגיות, משפטיות וחברתיות, אשר הושפעו מהטכנולוגיות הביו-רפואיות של גנים והשתלות, הגיעו לראשונה.

בשנות השבעים של המאה הקודמת באמריקההמרכזים החינוכיים והמחקריים הראשונים נוצרו במקום שבו נחקרו ביו-אתיקה. זה משך תשומת לב לבעיות של אנשי דת, עיתונאים ופוליטיקאים למדו במשמעת זו. מעוניין בנושאים מסוימים והציבור הרחב.

התפתחות הביו-אתיקה בעשור הקרובאיפשר לה להכיר במערב אירופה. בשנות התשעים הוקדשה תשומת לב רבה לחקר המשמעת במזרח אירופה (כולל רוסיה), כמו גם באסיה (בעיקר בסין וביפן).

המשימה העיקרית

ביואתיקה היא הוראה לזהותהבדל עמדות ביחס לבעיות מוסריות המורכבות ביותר הנובעות בקשר עם התפתחות ההתקדמות של הפרקטיקה הביו-רפואית והמדע. דיסציפלינה זו נועדה לענות על שאלות כאלה:

- האם ניתן לעסוק בשיבוט אנושי?
- האם מותר על ידי שיטות גנטיות ליצור "גזע" מיוחד של אדם בעל תכונות אינטלקטואליות ופיזיות גבוהות?
- האם הסכמת קרובי משפחה נחוצה אם המתים מתכננים לאסוף איברים להשתלה לאנשים חולים?
- האם אני צריך לספר לחולה שהוא חולה בחסר? וכן הלאה

משימת הביו-אתיקה היא לחפש את החברהמקובל ומודיע על החלטות בנושאים אלה. כמובן, ספק לגיטימי עולה אם ביואתיקה רפואית נדרשת בכלל? אחרי הכל, יש את שבועת היפוקרטס. במשך מאות שנים היא לימדה מוסר לרופאים. פיסיקאים מובילים רבים ממלאים תפקיד פעיל בשימור החיים על הפלנטה שלנו. הם מארגנים תנועה הקוראת לאסור על ניסויים גרעיניים. לקחי המוסר מוצגים בפני האנושות והביולוגים, הנאבקים על הגנת הסביבה שלנו.
עם זאת, האתיקה היפוקרטית ביואתיקה ישהבדלים מסוימים. הראשון של שני תורות אלה הוא רק חברות בטבע. במשך מאות שנים, הוא רואה את הרופא בתפקיד של נושא מוסרי, נקרא למלא את חובתו כלפי המטופל. המטופל נחשב לאדם סובל. הוא פסיבי ואינו משתתף בקבלת החלטה חשובה על חייו. נושא הביו-אתיקה הוא המטופל כנושא מוסרי פעיל. במקביל, הוא מסוגל להיכנס ליחסים דיאלוגיים או אפילו תחרותיים עם מדענים ורופאים.

תכונות

משמעת חדשה אינה מבטלת את המסורתיתערכים, כולל צדקה וצדקה, האחריות המוסרית של הרופאים ועקרון הפגיעה בחולה. רק במצב התרבותי והחברתי של היום, כל הרגעים האלה מקבלים צליל חדש ומשמעות.

נושא הביו-אתיקה הוא ייחודי ואת ייחודו של האישיות של כל אדם. דיסציפלינה זו מכירה בזכותו של כל אדם לקבל באופן עצמאי את ההחלטות החשובות ביותר הקשורות לחייו.

נושא ביו-אתיקה
ראוי לציין כי ביולוגים או רופאים כמומומחים יודעים את שיטת השיבוט האנושי. עם זאת, הם לא יכולים לאפשר פעולות כאלה. זה בחו"ל היכולת המקצועית שלהם. לכן אחת התכונות של ביו-אתיקה היא התפתחותה בהשתתפות מומחים מתחומים שונים. רשימה זו מכילה ביולוגים ופסיכולוגים, רופאים ופילוסופים, פוליטיקאים ועורכי דין ועוד. וזה לא מפתיע, כי הבעיות המתעוררות בהקשר של התפתחות הרפואה והביולוגיה הן מגוונות ומורכבות עד כדי כך שהפתרון שלהן אפשרי רק עם המאמצים המשותפים של אנשים בעלי ידע וניסיון.

לביו-אתיקה יש מאפיין חשוב נוסף: ההיסטוריה הוכיחה מזמן כי הטלת מערכת אחת של ערכים לאומיים, אידיאולוגיים ואחרים על החברה היא פעולה מסוכנת ביותר. לכן הביו-אתיקה אינה רק לומדת את הבעיות המוסריות המתעוררות במהלך התפתחותה של החברה. בהשתתפותה נוצרים מוסדות שונים המאפיינים חברות פלורליסטיות. דוגמה לכך יכולה לשמש ועדות אתיות העובדות בבתי חולים, מרכזי מחקר.

מה ביו-אתיקה שמה לב אליו?

מוסר ובריאות - זהו הבסיס המשמש לפיתוח ההמלצות המתאימות של המדע המודרני של יחסי המוסר. היא שוקלת את הנושאים העיקריים הבאים:

- המתת חסד;
- התאבדות;
- השתלות;
- קביעת עובדת המוות;
- עריכת ניסויים בבני אדם ובעלי חיים;
- הקשר בין הרופא למטופל;
- ארגון ההוספיס;
- יחס כלפי אנשים לקויי נפש;
- פונדקאות (פונדקאות, הנדסה גנטית וכו ').

עקרונות ביו-אתיקה
ביואתיקה נוגעת לצד המוסריפעילויות כגון עיקור אמצעי מניעה, כמו גם הפלה מלאכותית. כולם צורות מודרניות של התערבות של רפואה בתפקוד הרבייה.

שקול, למשל, הפלה. האם הוא מפר את העקרון הבסיסי של שבועת היפוקרטס, שאומר: "אל תזיק"? האם ניתן לנהל אותה מבחינה אתית? אם כן, אז תמיד או רק במקרים מסוימים? התשובות לשאלות אלה תלויים בעקרונות המוסריים ובהכשרה המקצועית של הרופא.

בעיות של ביואתיקה דאגה מלאכותיתהפריה. מחד גיסא, טכנולוגיות הרבייה החדשות משפיעות על אופי הנישואין עצמם, שהוא הערך האנושי החשוב ביותר. מצד שני - עבור כמה בני זוג זו הדרך היחידה להביא ילד לעולם. הביואתיקה במקרה זה קוראת לדבוק בפנים כאשר הזרעה מלאכותית עוזרת לאישה נואשת, מבלי להפוך את המניפולציה הזאת למעין ניסוי ספציפי.

ביואתיקה מושג
סוגיה שנוי במחלוקת בה עוסקת ביו-אתיקה,היא אימהות פונדקאית. בשיטה זו, ביצית מופרית של הורים ביולוגיים מוכנס לתוך הרחם של אישה אחרת לגמרי. אמא פונדקאית זו זקוקה לנשיאת ילד. לאחר הלידה, היא נותנת את התינוק להורים ביולוגיים. מצד אחד, אלה מניפולציות שבוצעו על אופי הגוף של הילד, לעומת זאת, הסיכוי היחיד עבור זוגות מסוימים כדי ליצור משפחה מלאה.

סכסוכים אלימים ממשיכים להתנהל סביב.בעיות כגון שיבוט אנושי, אפשרי עם ההתפתחויות האחרונות של הנדסה גנטית. ביולוגים ורופאים, פוליטיקאים ופילוסופים משתתפים בדיון על הצד המוסרי של הנושא. אל תעקוף את הבעיה ואת אנשי הדת. כרגע יש שתי נקודות הפוכה לחלוטין. אחד מהם נובע מהעובדה שיצירה היא אתית ובטוחה לבני אדם ולחברה. חסידי השקפה זו מאמינים כי שיבוט הוא הדרך אלמוות ועל חיסול המחלה. אבל יש דעה הפוכה. תומכיו מאמינים כי מניפולציה כזו אינה מוסרית. בנוסף, הוא נושא סכנה אפשרית, שכן המדע עדיין אינו מסוגל לחזות את כל ההשלכות האפשריות של הניסוי הזה.

סוגיות משפטיות ואתיות מורכבות מאוד.שנוצר על ידי transplantology. כיום, הלב והכבד, הריאות ומח העצם מושתלים, וכו '. בעיות בתחום זה מתייחסות לתפקידים ולזכויות של התורם, וכן לקרוביו, לעובדיו הרפואיים ולמציאת מוות בלתי הפיך.

אחד המוסרי ביותר אתיקהבעיות היום עוסקת המתת חסד. זוהי האצה מכוונת של מותו של מטופל שנחשב בלתי ניתן לריפוי. המתת חסד נועד לסיים את סבל המטופל. פעולה זו מנוגדת לדעותיהם של כל הזרמים הדתיים, כמו גם לשבועת היפוקרטס. אבל באותו זמן, בעיה זו לא נפתרה סוף סוף.

מוסר ובריאות

עקרונות היסוד של המשמעת

בביו-אתיקה יש מושגים בסיסיים. המדע מסתמך עליהם בפתרון בעיות דחופות של זמננו. עקרונות בסיסיים של ביו-אתיקה:

- כיבוד כבוד האדם;
- אי-גרימת רשע ויצירת טוב;
- אוטונומיה של הפרט;
- כבוד לצדק.

המדע עוקב אחר ארבעה כללים. זוהי סודיות ואמיתות, הסכמה מרצון מודעת וחוסר פרטיות. עקרונות הביו-אתיקה בשילוב עם הכללים יוצרים מעין קואורדינטות אתיות המאפיינות את היחס כלפי המטופל כאדם.

התפתחות הביו-אתיקה ברוסיה

תנאים מוקדמים לפיתוח המשמעתהמתבטאת בארצנו בתחילת שנות התשעים. עם זאת, אין זה אומר כי ביו-אתיקה הופיעו ברוסיה רק ​​בסוף המאה הקודמת. להיפך, רוב הטכנולוגיות הביו-רפואיות נוצרו לראשונה דווקא בארצנו. דוגמה לכך היא מנגנון המאפשר מחזור מלאכותי. זה נוצר על ידי ss. Bryuhonenko בחזרה בשנת 1926. באותה שנה, הפתיחה של הראשון בעולם עירוי דם המכון התקיים. בנוסף, בשנת 1931, Yu.Yu. במסגרת הקלינית, השתלת הכליה בוצעה במסגרת הקלינית. 1937 היה גם בולט, ולאחר מכן את הניתוח הראשון בעולם להשתיל שריר לב מלאכותי בוצע. הניסוי הונהג על ידי V.P. דמיחוב, ועל התמחותו היה כריסטיאן ברנרד.

ביו-אתיקה ברוסיה
זה היה ברוסיה לראשונה בעולם בשנת 1920. כל ההגבלות של חוקי ההפסקה המלאכותית של ההיריון הוסרו. בשנות העשרים של המאה הקודמת, מדענים רוסים A.S. סרברובסקי ביצע מספר מחקרים עקרוניים שכתוצאה מהם הצליח להוכיח את המבנה המורכב של הגן.

מגוון רחב של עבודות בתחומים שוניםהטכנולוגיה הרפואית בברית המועצות התנהלה ללא הפסקה ובהצלחה רבה. עם זאת, את האתיקה של המחקר המדעי ברוסיה במהלך שנות השלטון הסובייטי פשוט לא הייתה יכולה להיווצר. אחת הסיבות לכך הייתה האידיאולוגיה של המדינה. המדע בברית המועצות נחשב לא רק לכוח היצרני של החברה, אלא גם לערך היוצרת האנושית הגבוהה ביותר של התרבות.

עם זאת, למרות זאת, ביו-אתיקה ברוסיהבהדרגה החל להשיג את מעמדו. אז הפילוסוף הסובייטי I. פרולוב העלה את שאלת הערך של הישגים מדעיים מבחינת הרווחה האנושית. בשנת 1995 פורסמו לראשונה כתבי היד של M.K. Perov. המתודולוג הרוסי הזה בשנות ה -60 ניסח את הרעיון שהמדע עיוור לכל דבר אנושי.

שלב חדש בפיתוח ביו-אתיקה

בסוף המאה שעברה רוסיה עשתה את הדרךדמוקרטיזציה של החברה. זו הפכה הנחת היסוד העיקרית לכך שהביו-אתיקה החלה להתפתח באופן אינטנסיבי. הרעיון של תחום זה היה קבוע כל העת לא רק במחקר, אלא גם ברמת הפרסום, התיאורטי והחינוך.

במערכת הארגונית של מכונים מדעייםברוסיה יש כיום יחידות מבניות מיוחדות. אלה כוללים את תחום הביואתיקה, הפועל במכון האנושי של האקדמיה הרוסית למדעים, המעבדה של המכון לפילוסופיה של האקדמיה הרוסית למדעים "אקסיולוגיה של ידע ואתיקה של המדע" ורבים אחרים.

סוגי אתיקה מקצועית
בשנת 2000 ברוסיה אומץ התקן החינוכי הממלכתי. על פי מסמך זה, המשמעת "ביו אתיקה" הפכה לחובה בהכשרת מומחים באוניברסיטאות לרפואה במדינה. גישה זו אושרה על ידי ועידת ההדרכה והמתודולוגיה משנת 1995, אשר התייחסה לנושאי החינוך ההומניטרי במוסדות חינוך רפואיים ורפואים גבוהים של הפדרציה הרוסית. מומלצת מבוא לביו-אתיקה כקורס נפרד להכנת סטודנטים בכירים.

בשנת 1995, תוכנית מיוחדת ראתה את אור היום. זה נוצר במכון ללימודי הסבה והכשרה נוספת של מורים למדעי החברה והאנוש באוניברסיטת מדינת מוסקבה. לומונוסוב. תוכנית זו נועדה לצוותי ההוראה של תלמידי הוראה במומחיות "אתיקה ביו-רפואית".

כרגע רואים את הבעיותסוגיות אתיות מודרניות של הרפואה ניתן למצוא בספרות המקצועית. המגזינים "איש" (העורך הראשי - ב. ג. יודין) וגם "משפט רפואי ואתיקה" (העורך הראשי - א. מילניקוב) פופולריים מאוד בתחום זה. עבור סטודנטים באוניברסיטאות לרפואה מתפרסמת גם ספרות בה נחשבים ביו-אתיקה. יודין וטישצ'נקו, איגנטייב, איבניושקין, סילויאנובה, קורוטיקה הם המחברים של כמה יצירות שהוקדשו לנושא זה.

היבטים פילוסופיים

כרגע משמעת שלומדת מוסרהצד היחסי של הרפואה המודרנית והאדם, מכסה בעיות רבות. הודות לביו-אתיקה, הבנתו של האדם בהיבטיו האתיים והטבע-ביולוגיים מעמיקה ומתרחבת באופן קיצוני. הנושאים בהם מתייחס הוראה זו הם על סף שני מדעים. זו אנתרופולוגיה וביולוגיה. רגע המפתח של מדע זה הוא רגעי החיפוש אחר המהות האמיתית של האדם.

לאחרונה, יותר ויותר פעילתהליך גיבוש תפיסת עולם ביו-אתית של החברה. שתי סיבות תורמות לכך - גלובליות ומקומיות. הראשון שבהם קשור להסתברות לתוצאות מסוכנות של התקדמות מדעית וטכנולוגית ברפואה ובביולוגיה, המלוות במראה מתמיד של מצבים בעייתיים חדשים בעלי אופי מוסרי ואתי. מצב זה משפיע במידה מסוימת על האינטרסים של החברה האנושית כולה. הדינמיות של תהליך זה הולכת וגוברת. זאת בשל הדמוקרטיזציה ההולכת וגוברת של יחסי הציבור. יחד עם זאת, זכות האדם לחיים, לבריאות, למוות ולקבלת מידע נחשבת לאחת הבסיסיות.

שיעורים מוסריים

הסיבה השנייה להתפתחות ביו-אתיקה, מקומית,נקבע על פי האופי הספציפי של התפתחות מדע זה. כאן, ההומניזציה של חיי החברה כולה ואדם אינדיבידואלי משפיעה, תהליך הגורם לשינוי האתיקה הרפואית והמסורתית, הטכנולוגיות של הרפואה וכו '. כל הגורמים הללו משפיעים על התפתחות הביואתיקה בצורה חיובית ושלילית.

כיום במדינה שלנו איןגישה חד משמעית למימוש תחום זה. עם זאת, גם מי שמבין את המשמעות ההומניסטית של בעיות ביו-אתיות, מכיר בתהליך שהחל ליצור תפיסת עולם מתאימה. לפעמים זה נתפס כדרך חיים שמטילה עלינו המערב. יתר על כן, מאמינים שתהליך זה מסוגל לערער את המסורות והיסודות של החברה שלנו.

יש דעה הפוכה לחלוטין. יש הסבורים כי ביו-אתיקה ברוסיה פשוט לא תשתרש, ולא סביר שתפיסת עולם המתאימה לדוקטרינה זו. הכל מוסבר על ידי העובדה כי במדינתנו קיימות מסורות תרבותיות, דתיות וחברתיות שונות, מנטליות ופסיכולוגיה שונה.

עם זאת, תהליך היווצרות ביו-אתיתהשקפת העולם באה. זה דורש הבנה פילוסופית של כמה בעיות מסורתיות. ביניהם ניתן למצוא את הגדרת מהות האדם, חייו ומותו, טיפול והתאוששות, מחלה ובריאות וכו '.

כיום מתפתחת ביו-רפואהקצב מהיר להפליא. במובנים רבים ההצלחות הסותרות שלה גורמות לאנשים מסוימים לרצות איכשהו למיין את הישגי הרפואה והביולוגיה, ולדרג אותם לפי מידת הסיכון. זה יאפשר לחברה להיות מוכנה ככל ההשלכות האפשריות עליה.

  • דירוג:  • הוסף תגובה